HMS kurs/opplæring i sikker bruk av ATV og UTV 

ATV kurs HMS

AtvAkademiet inviterer til HMS kurs i bruk av ATV. På kurset legges det stor vekt på sikkerhet. Dette innebærer riktig bruk av ATV. HMS forskriftene legges til grunn, slik at opplæringen tilfredsstiller myndighetene og arbeidstilsynets krav til sikker opplæring.

Det er viktig å kjenne til firehjulingens oppbygning. Det er viktig og ha god kunnskap om Service og vedlikehold av ATV og UTV.

Les mer...